Směřovat výš

v harmonických vztazích, moudrém rozhodování se, životních prioritách a orientaci, zdravých návycích, smysluplném životě, ...


Pokud některé myšlenky či poznatky mají hodnotu pro lidský život, stojí za to je poskytnout dalším jedincům lidského rodu a uchovat je pro následující generace. Jedinečným vynálezem, který tuto možnost nabízí, je kniha.

I v dnešní době internetu, čteček, tabletů a dalších možností četby mnoho z nás miluje chvíle nad knížkou. A když se jedná o hodnotnou knihu, která má potenciál zlepšit kvalitu a smysluplnost našeho života, tak to rozhodně není ztracený čas. 

knihy

Kvalitní knihy zdarma

V některých městech v ČR je poskytována služba pro veřejnost prostřednictvím kvalitních, sponzorovaných knih, které je možné si bezplatně vzít při veřejné nabídce na vyhrazeném místě. Pro zájemce jsou zdarma, protože sponzoři jejich cenu již zaplatili. Pokud s takovou darovanou knihou udělá člověk dobrou zkušenost, tak ji nemusí vracet, ani ji nechat ležet doma, ale může ji darovat někomu dalšímu, o kom si myslí, že by mu mohla být užitečná.

Jedná se o knihy, které jsou nové a svým obsahem mají sloužit k růstu osobnosti člověka a ke zkvalitnění jeho života. Zaměření těchto knih se dá rozdělit do následujících oblastí:


Kde tyto knihy najdete na Vysočině ?

  1. Na aktuální nabídku knih se můžete přijít podívat například v Třebíči v pondělí dopoledne na Komenského náměstí naproti parkovišti (u přenosného stolečku s knihami, v podloubí obchodního domu, vedle prodejny Toursport). Při nepříznivém počasí nebo pokud nikoho na uvedeném místě nenajdete, využijte telefonní kontakt (tel. 736 630 875) k domluvě možnosti seznámení se s nabídkou knih. Všechny knihy jsou poskytované zdarma a bez závazků.
  2. Knihy si můžete též sami převzít ze speciální kniho-budky, která je umístěná u vchodu do Adventního domu na adrese Jungmannova 16, Třebíč. Knihy jsou v ní pouze po jednom výtisku, ale jsou stále doplňovány. Případně je obměňován sortiment poskytovaných knih, protože kapacita kniho-budky neumožňuje vystavení kompletní nabídky. V případě, že byste měli zájem o konkrétní titul, který by se mohl nacházet v poskytovaném sortimentu, ale momentálně by v kniho-budce nebyl, můžete se telefonicky nebo přes e-mail domluvit o čase a způsobu jejího převzetí.
  3. Další kniho-budka je v Náměšti nad Oslavou na Komenského náměstí, na domě s hračkářstvím, vedle budovy Městského úřadu.
  4. Možnost výběru z kniho-budky je funkční i v době karanténních opatření.

Knihobudka1 Knihobudka2 Knihobudka3


Chcete se podílet na sponzoringu těchto knih ?

Sponzorované knihy zajišťují Listy naděje, z.ú. (zapsaný ústav). Tuto službu můžete podpořit zasláním dárcovské SMS, zvané DMS. Výše podpory může být 30, 60, nebo 90 Kč. Dárcovskou SMS zasílejte na číslo 87 777, vyberte si kolik chcete poslat a do SMS napište 7 písmen a 2 číslice z následujících třech možností: 

DMS LINA 30 (jednorázová 30 Kč podpora) 

DMS LINA 60 (jednorázová 60 Kč podpora) 

DMS LINA 90 (jednorázová 90 Kč podpora)

Další možností je poslat dar na transparentní účet veřejné sbírky (pouze pro dary bez darovací smlouvy) vedený u Komerční banky: 115-951 628 02 27 / 0100 ,var. symbol 248.


Děkujeme za vaši podporu.


Kontakt

Knihy zdarma - služba pro hodnotný život, tel. 736 630 875jascz@email.cz

 

 

 

© 2020 Směřovat výš